W.I.N.E

O projekcie

Obecnie, małe i średnie gospodarstwa winiarskie z północnowschodniej Europy stają przed coraz większymi wyzwaniami zagrażającymi ich przetrwaniu. Dwa główne powody ich wrażliwości to brak odpowiednich zdolności marketingowych i rzadkość zróżnicowania ich biznesu. Dlatego będzie to ważne by promować turystykę winiarską jako dodatkowe źródło przychodu przez ulepszanie zdolności małych i średnich winiarzy na polu winiarskiej turystyki.


Celem projektu jest by odnotować i dzielić dobre praktyki na polu marketingu turystyki winiarskiej w krajach partnerskich i żeby używać ich jako bazy treningowej dla małych i średnich winiarzy (grupa docelowa) . Aby to osiągnąć partnerzy będą :

-dostrzegą i przygotują prezentacje o krajowych dobrych praktykach w polu turystyki winiarskiej;
-zorganizują wizyty studyjne w każdym kraju partnerskim aby zaprezentować przykłady dobrych praktyk innym partnerom;
-sporządzić zbiór napotkanych dobrych praktyk;

-przygotować materiały przygotowawcze na podstawie zauważonych dobrych praktyk;

-wyszczególnić pożądane kierunki rozwoju winiarskiej turystyki w pojedynczych krajach partnerskich;

-wyszczególnić możliwe strategie dla wspólnej promocji i współdziałania.
Projekt pozwoli na :

-ulepszenie dla grup docelowych możliwości zwiększenia sprzedaży i zróżnicowania przychodu przez zaopatrzenie lub podwyższenie ich umiejętności w marketing winiarskiej turystyki;

-doskonalić współpracę między winiarzami a innymi organizacjami dostarczającymi możliwości edukacji;

-promować rozwój  trenowania innowacyjnych praktyk;

-wzrastać możliwościom winiarzy na europejskim poziomie aby sprzyjać edukacji rówieśników.

Idea projektu to wynik poprzedniej współpracy niektórych partnerów na polu turystyki winiarskiej.

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png