tl_files/galerie/projekty loga/visegrad_fund_logo_web_blue_400.jpg

Ruszył projekt "Wyszehradzki Szlak Wina"!

W dniach 25-27 stycznia 2013 r. w Svidniku na Słowacji odbyło się spotkanie inicjujące projekt “Wyszehradzki Szlak Wina”. Projekt, współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach grantów standardowych, zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2013 r.. Partnerami w projekcie są: Instytut dla Zjednoczonej Europy (Polska), Obywatelskie Stowarzyszenie MOHYLA (Słowacja), Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia (Polska), Instytut Rozwoju Regionalnego (Czechy) oraz Szlak Wina Pécs-Mecsek (Węgry).

W dłuższej perspektywie, projekt ma na celu pomóc małym i średnim gospodarstwom winiarskim z krajów V4 w ich rozwoju, rozumianym jako zwiększenie sprzedaży lub dywersyfikację przychodów, poprzez współpracę w zakresie turystyki enologicznej. Projekt ma przyczynić się do po powstania turystycznego produktu transgranicznego o nazwie "Wyszehradzki Szlak Wina". Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu będą działania przewidziane w projekcie, m.in.:

- stworzenie wspólnego logo, sloganu reklamowego i szaty graficznej;

- uruchomienie wspólnej strony internetowej w wersji anglojęzycznej;

- druk broszurki promocyjnej w jęz. angielskim;

- zorganizowanie wizyty studyjnej dla podmiotów specjalizujących się w turystyce enologicznej lub osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki w regionie (przewidywany termin: 12-17.05.2013 r.)

Ww. zadania mają stworzyć podstawę do dalszego rozwoju sieci winnic, znajdujących na "Wyszehradzkim Szlaku Wina".

Partnerzy zobowiązali się do dalszej współpracy w tym zakresie po zakończeniu projektu.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na portalu facebook:

www.facebook.com/visegradwineroute

 

Projekt: Wyszehradzki Szlak Wina (Visegrad Wine Route)

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:

Giovanni Arlotti (koordynator projektu), Instytut dla Zjednoczonej Europy 
tel.: +48 22 627 21 31, e-mail: giovanni.arlotti(at)Idze.pl

 

 Visegrad Wine Route - project started!

On January 25th-27th 2013 the kick-off meeting of the project “Visegrad Wine Route” was held in Svidnik, Slovakia. The project will be implemented in the first semester of 2013 and is co-funded by the International Visegrad Fund in the framework of the standard grants scheme. The project partners are: Institute for United Europe (Poland), Citizens Association MOHYLA (Slovakia), Podkarpacie Winegrowers Association (Poland), Institute for Regional Development (Czech Rep.), Pécs-Mecsek Wineroad P.B.O. (Hungary). 
The aim of the “Visegrad Wine Route” is to contribute to make the business of small and medium winegrowers from the V4 countries sustainable in the long run by enhancing their capacity to increase sales and diversify income through cooperation in the field of wine tourism. The project will lead to the establishment of a cross-border tourist product called “Visegrad Wine Route” by creating the first elements needed to launch it as the basis for further development of cooperation, i.e.: 

- a joint logo, slogan and layout; 
- a joint website in English; 
- a promotional brochure in English; 
- a study tour for tour operators specialised in wine tourism and/or regional tourism (May 12th-17th 2013). 

The partners have committed to further development of the network and cooperation after the end of the project. 

More information about the project is available on facebook: 
www.facebook.com/visegradwineroute

Project: Visegrad Wine Route

Contact information:

Giovanni Arlotti (project coordinator), Institute for United Europe
tel.: +48 22 627 21 31, e-mail: giovanni.arlotti(at)gmail.com

 

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png