Robert Schuman

(29 czerwca 1886 -  4 września 1963) prawnik, polityk, jeden z twórców zjednoczonej Europy.


„Wartość Europy to Europa wartości”.

 

Robert Schuman urodził się w 29 czerwca 1886 roku w Luksemburgu. Ojciec Jean- Pierre  był Francuzem z obywatelstwem niemieckim, a matka Luksemburką. Sam Robert zwykł mówić o sobie: „Luksemburczyk z urodzenia, wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z przekonania i Francuz z serca”. Wychowanie w multikulturalnym tyglu wpłynęło na jego wizję zjednoczonej Europy. Dostrzegając różnorodność kontynentu, dosyć sceptycznie podchodził do federalistycznych wizji integracji.

Po maturze w 1904 r. podjął studia prawnicze, które odbywał na uniwersytetach w Bonn, Berlinie, Monachium i Strasburgu. W 1910 r. zdobył dyplom prawnika uzyskując najwyższą notę summa cum laude. W 1912 r. otworzył swoją pierwszą kancelarię adwokacką.

W roku 1919 po raz pierwszy zdobył mandat deputowanego do Zgromadzenia Narodowego. Pracował jako parlamentarzysta do 1940 r., kiedy to Francja została zajęta przez nazistowskie Niemcy, a sam Schuman aresztowany i osadzony w więzieniu. W 1942 udało mu się zbiec dzięki pomocy znajomych.

W 1945 wstąpił do Ludowego Ruchu Republikańskiego – partii o chrześcijańsko-demokratycznych korzeniach. Z jej list został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. Pełnił stanowisko ministra finansów, a od listopada 1947 do lipca 1948 stał na czele francuskiego rządu. Przełomem w jego politycznej karierze stało się objęcie stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych w lipcu 1948 r.. Urząd piastował do grudnia 1952. Decyzje podjęte przez Schumana w tym okresie wpłynęły na kształt ówczesnej Europy i były impulsem do procesu integracji. Pomimo przeżyć II wojny światowej Schuman poszukiwał porozumienia z Niemcami i innymi demokratycznymi państwami, które opierałoby się zarówno na wzajemnym poszanowaniu, jak i współpracy gospodarczej. Schuman sceptycznie podchodził do projektów Unii postulujących utworzenie Stanów Zjednoczonej Europy. Zamiast federalistycznych wizji proponował zacieśnianie stosunków w wybranych, wąskich dziedzinach. Integracja interesów ekonomicznych miała być podstawą do budowania współpracy na innych polach. Wyrazem tej idei stała się tzw. Deklaracja Schumana z 9 maja 1950 roku, gdzie został przedstawiony plan utworzenia jednego organu (Wysokiej Władzy), który sprawowałby zarząd nad całą francusko-niemiecką produkcją Węgla i Stali. Deklaracja została entuzjastycznie przyjęta Europie Zachodniej, czego bezpośrednim skutkiem było ratyfikowanie niezbędnych dokumentów przez Francję, Włochy, Republikę Federalną Niemiec, Holandię, Belgię i Luksemburg. EWWiS zainicjowała swe prace w 1952 r.  9 maja, dzień podpisania deklaracji Schumana, świętowany jest obecnie jako Dzień Europy.

Po tym okresie Schuman objął tekę ministra sprawiedliwości (luty 1955 r. – styczeń 1956 r.), a następnie w latach 1958-1960 pełnił funkcje przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Schuman przeszedł do historii nie tylko jako doskonały polityk, ale także jako gorliwy katolik. Konrad Adenauer wspominał go jako ,,świętego w garniturze”. Pod koniec swojego życia Robert Schuman napisał książkę noszącą tytuł „O Europie”, w której wielokrotnie odwołuje się do wyznawanych przez siebie chrześcijańskich wartości. Zmarł 4 września 1963 roku w swoim wiejskim domu w Scy-Chazelles, położonym w okolicach Metz. Początkowo został pochowany na miejscowym cmentarzu, potem jego prochy przeniesiono do kaplicy templariuszy stojącej naprzeciw jego domu. 9 czerwca 1990 r. wszczęto jego proces beatyfikacyjny.

 

Na podstawie:

  1. Jerzy Łukaszewski „Cel-Europa”.
  2. A. Zawadzki, „Portret Roberta Schumana”, Łódź 1992.
  3. http://uniaeuropejska.org/robert-schuman

Wróć

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png