Konrad Adenauer

(5 stycznia 1876 r. – 19 kwietnia 1967 r.) - prawnik, polityk, jeden z twórców zjednoczonej Europy.

 

,,Podstawą jedności Europy jest idea wspólnoty chrześcijańskiej, kultura i cywilizacja europejska”

Przyszedł na świat 5 stycznia 1876 r. w  Kolonii położonej na lewym brzegu Renu. Z domu wyniósł katolickie wychowanie i od najmłodszych lat w wpajano mu wartości chrześcijańsko-humanistyczne. Był trzecim dzieckiem z pięciorga Johanna Konrada Adenauera i Heleny z d. Scharfenberg.

W 1894 zdał egzamin maturalny i podjął studia prawnicze na uniwersytetach we Fryburgu i Monachium. W 1901 r. zdał w Berlinie egzamin państwowy i zdobył tytuł urzędnika sądowego, został zatrudniony w sądzie w Kolonii. W 1903 r. znalazł pracę w kancelarii adwokackiej Hermanna Kausena, który kierował również partią Die Deutsche Zentrumspartei. Dzięki tej znajomości przed młodym prawnikiem otworzyły się drzwi do kariery politycznej. W 1906 r. został wybrany wiceburmistrzem a w 1917 r. burmistrzem Kolonii. Stał się w ten sposób najmłodszym ówczesnym burmistrzem dużego niemieckiego miasta. Sprawował ten urząd aż przez 16 lat, do 1933 r. Dzięki niemu miasto rozkwitło gospodarczo i kulturalnie. Za jego kadencji otwarto się m.in. port na Renie, reaktywowano Uniwersytet, a także utworzono okręg przemysłowy z dużymi fabrykami.

Konrad Adenauer podczas I wojny światowej, jako burmistrz kolonii odpowiedzialnie pełnił swoją funkcję. Przewidując możliwą klęskę, gromadził żywność, główne kaszę, dlatego też, mieszkańcy miasta zaczęli nazywać go ,,Kaszowcem”. Po wojnie przyczynił się do rozwoju Kolonii i budowy ważnych obiektów komunikacyjnych jak np. most Mühlheim czy autostrada Kolonia – Bonn. Działania Adenauera zarówno w latach wojny jak i po jej zakończeniu przysporzyły politykowi ogromne poparcie społeczne. 

Konrad Adenauer interesował się zjednoczeniem Europy jeszcze przed II wojną światową (ruch paneuropejski). Pierwszy raz o potrzebie  integracji wspomniał już w 1919 roku, kiedy przedstawił postulat utworzenia wspólnego organu odpowiedzialnego za kontrolę potencjału przemysłowo-wojskowego wszystkich państw niemieckich.

Po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 r. Adenauer utracił władzę a Hitlerowcy zajęli jego majątek i pensje, co było dla niego i jego ośmioosobowej rodziny bardzo dotkliwe. W latach 1934-1944 kilkakrotnie trafiał do więzienia za otwarte manifestowanie swoich antyfaszystowskich poglądów.

Dnia 4 maja 1945 r. Konrad Adenauer został wybrany burmistrzem Kolonii. Po pięciu miesiącach – kiedy te tereny przeszły pod administrację brytyjską- został usunięty z piastowanego stanowiska. Zajął się wtedy niemiecką polityką państwową. Wkrótce został przywódcą Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, która zdobyła w wyborach w 1949 r. bezwzględną większość głosów. W tym samym też roku Adenauer został wybrany kanclerzem i piastował ten urząd nieprzerwanie do 1963 r.  Odpowiedzialne rozporządzanie środkami uzyskanymi w ramach Europejskiej Organizacji Gospodarczej oraz konsekwentnie realizowana polityka ,,społecznej gospodarki rynkowej” pozwoliły na osiągnięcie cudu gospodarczego i ustabilizowały sytuacje wewnętrzną w Niemczech. Był wielkim orędownikiem zbliżenia francusko-niemieckiego, gdyż tylko porozumienie i integracja mogły gwarantować pokój i utrwalenie nowego ładu ekonomiczno-politycznego. W zimnowojennym okresie Adenauer widział zjednoczoną Europę jako nowe centrum polityczne, swoistą ,,trzecią siłę”. Sygnowane przez niego Traktaty Paryskie z 1951 roku przyczyniły się do pogłębienia związków Niemiec z Europą Zachodnią. Europejska Wspólnota Węgla i stali, utworzona w wyniku traktatów, stała się ważnym fundamentem do budowy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i dzisiejszej Unii Europejskiej.

Konrad Adenauer zmarł w 1967 roku. Został pogrzebany na wiejskim  cmentarzu w Rhöndorf. Otrzymał aż 54 odznaczenia i 24 doktoraty honoris causa. Zasadnicze decyzje podjęte podczas sprawowania przez niego kanclerskiego urzędu do dziś mają wpływ zarówno na wewnętrzną, jak i na zewnętrzną politykę  Republiki Federalnej Niemiec.

 

Na podstawie:

  1. H.P. Mensing, K. Ruchniewicz „Konrad Adenauer. Człowiek, Polityk i Mąż Stanu“, Warszawa 2001.
  2. K. Ruchniewicz, Adenauer i Europa, Wrocław 1998.
  3. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce:  http://www.kas.de/polen/pl/
  4. http://uniaeuropejska.org/konrad-adenauer

Wróć

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png