Cele Instytutu

Cele działalności Instututu:

  1. wspieranie działań zmierzających do rozwoju współpracy pomiędzy grupami, organizacjami oraz wspólnotami lokalnymi z poszczególnych krajów UE, ułatwiającej procesy integracyjne;
  2. inicjowanie i organizowanie działań na rzecz wyrównywania szans rozwojowych zwłaszcza między regionami, grupami społecznymi, w tym szczególnie międzymłodzieżą wiejską i miejską oraz na rzecz wyrównywania szans rozwojowych osób niepełnosprawnych;
  3. tworzenie podstaw do rozwoju dialogu na temat tożsamości Europy, przemian kulturowych i społecznych, przyszłości kontynentu oraz jego struktur organizacyjnych;
  4. promowanie wiedzy na temat wkładu Polaków do europejskiej kultury oraz dialogu na temat roli Polski we współczesnej Europie i w strukturach Unii Europejskiej;
  5. wspomaganie inicjatyw ochrony środowiska poprzez organizowanie, promocję i wdrażanie prac i programów proekologicznych, w tym prac naukowo-badawczych;
  6. propagowanie efektywnych metod aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wspieranie działań zmierzających do rozwoju współpracy, zwłaszcza międzynarodowej, ułatwiającej procesy integracyjne.

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png