h.e.a.r.t.

O projekcie
Zawodowi i amatorscy rzemieślnicy mają ograniczone możliwości uczenia się od swoich kolegów „po fachu” z innych krajów europejskich oraz wymiany doświadczeń. Wynika to głównie z ograniczanych dochodów lub ze słabej znajomości języków obcych, angielskiego w szczególności.
Właśnie aby odpowiedzieć na wyżej wymienione potrzeby opracowano projekt H.E.A.R.T, którego cele są następujące:
- umożliwienie uczestnikom zdobycia podstawowych kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim, - uczenie się międzykulturowe poprzez promowanie świadomości różnorodności kulturowej, w szczególności w zakresie rzemiosła, - umożliwienie zdobycia przez uczestników dalszych umiejętności / technik rzemiosła, - wymiana dobrych praktyk na szczeblu europejskim w celu stymulowania rozwoju nowych strategii / metod w zakresie rzemiosła, - stworzenie skutecznych materiałów dydaktycznych opracowanych w oparciu o doświadczenia zebrane w ramach projektu.
Partnerami w projekcie są organizacje współpracujące z rzemieślnikami z Hiszpanii, Turcji, Słowacji oraz Polski. W ramach projektu przewiduje się, że będą zorganizowane 4 spotkania we wszystkich krajach partnerskich, aby Uczestnicy projektu mogli się zapoznać z tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi oraz folklorem, a przy okazji będą mogli wykorzystać i poprawić swój angielski. Przed każdym spotkaniem, Uczestnicy zostaną poinformowani o kulturze i rzemiośle w kraju, który będą odwiedzać.
Pierwsze spotkanie odbyło się w grudniu zeszłego roku w miejscowości Casar de Caceres w Hiszpanii u Koordynatora projektu.
Natomiast drugie spotkanie odbędzie się w Łowiczu w dniach 3-10 czerwca w czasie obchodów święta Bożego Ciała, aby przybliżyć Uczestnikom projektu polską tradycję i folklor. W trakcie pobytu Uczestników projektu są przewidziane warsztaty garncarskie, warsztaty z haftu, wycinanki, papieroplastyki oraz rzeźby w drewnie, w trakcie których artyści będą razem pracować i uczyć się od siebie nawzajem.
Podczas ostatniego spotkania w Stambule odbędzie się konferencja, na której zostaną przedstawione wyniki projektu, w tym kompendium wiedzy zdobytej oraz rękodzieła wyprodukowane przez Uczestników w oparciu o nowe umiejętności nabyte w trakcie realizacji projektu.

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png