Design your future

tl_files/tiny_templates/beztla.png

Celem partnerstwa w ramach prjektu DESIGN YOUR FUTURE jest rozwijanie wewnętrznych projektów służących przeciwdziałaniu wykluczeniu osób młodych z problemami poprzez ich edukację, szkolenia zawodowe i zatrudnienie. Projekt przewiduje przeprowadzanie różnorodnych działań na poziomie lokalnym, regionalnym oraz narodowym przy pomocy osób mających realny wpływ na wprowadzanie zmian w system opieki nad takimi osobami. Jednym z celów projektu jest jego późniejsze wprowadzenie w życie przy wsparciu odpowiednich organów władzy. 

Projekt będzie w różny sposób podchodził do problemu wykluczenia z racji różnych grup docelowych (osoby bez wykształcenia, młodzi pochodzący z patologicznych środowisk, osoby młode pochodzące z rodzin imigrantów, osoby z uzależnieniami) określonych w lokalnej/regionalnej oraz narodowej charakterystyce. W przyszłości projekty te w swojej różnorodności powinny stać się “Europejskimi wytycznymi w walce z wykluczeniem osób młodych z problemami ".

Wyniki partnerstwa będą rozwijane jako narzędzia pomocne organom władzy na poziomie lokalnym, regionalnym oraz narodowym i europejskim , aby w kolejnej fazie być wprowadzone w życie jako projekty TRANSFERU INNOWACJI, gdzie będą poddane monitoringowi i ewaluacji.

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png