Instytut dla Zjednoczonej Europy wraz z pięcioma partnerami europejskimi rozpoczął realizację projektu THEY.EA, (Towards Higher Employability of Youth. European Approche – w tłumaczeniu: „Zwiększenie zatrudnienia wśród młodzieży. Podejście europejskie”).

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia wśród młodzieży, szczególnie na obszarach dotkniętych wysokim bezrobociem. W trakcie projektu zostanie stworzony program edukacyjny w formie podręcznika dla młodych osób, które poszukują pracy, oraz materiały robocze dla podmiotów pracujących z bezrobotną młodzieżą. Grupą docelową są organizacje pożytku publicznego, szkoły, urzędy i agencje pracy oraz szeroko rozumiana administracja publiczna.


Etapy rozwoju projektu

1. Spotkanie w Sofii (Bułgaria) - PDF

2. Spotkanie w Lecce (Włochy) - PDF

3. Spotkanie w Pradze (Czechy) - konferencja końcowa PDF
Produkty stworzone w ramach realizacji projektu THEY.EA

1. Strona projektu

TOWARDS HIGHER EMPLOYABILITY OF YOUTH. THE EUROPEAN APPROACH

Zawiera treści informacyjne na temat projektu, ale przede wszystkim informacje oraz narzędzia dla młodych osób poszukujących pracy, w szczególności są to:  informacje na temat programu Erasmus+ oraz na temat projektu They.ea, informacje oraz źródła informacji dla młodzieży poszukującej pracy oraz dla młodych pracowników oraz otwarte zasoby edukacyjne.

http://youth.euda.eu

2. Przewodnik dla młodych osób poszukujących pracy w Europie przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Może być używany razem z Pakietem trenera lub też jako materiał do samodzielnej lektury. Przewodnik został napisany w oparciu o program napisany w trakcie projektu i składa się z czterech działów tematycznych:

1) JAKIE SĄ MOJE PRAWA NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY?

2) JAK MOGĘ ZNALEŹĆ PRACĘ W UE?,

3) EUROPEJSKIE NARZĘDZIA ROZPOZNAWANIA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI,

4) DOSTĘPNE FINANSOWANIE.

Przewodnik dla młodych osób poszukujących pracy w Europie

Wersja polska - pdf (8,51 MB)

Wersja angielska - pdf (1,17 MB)

3. Pakiet trenera dla młodych pracowników w Europie jest przeznaczony dla młodych pracowników oraz dla osób pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży, a w szczególności dla trenerów, nauczycieli, doradców zawodowych lub innych. Celem tej publikacji jest zebranie i przekazanie młodym Europejczykom ważnych dla nich informacji. Najlepiej korzystać z Pakietu trenera w zestawieniu z Przewodnikiem dla młodych osób poszukujących pracy w Europie oraz stroną internetową projektu (youth.euda.eu). Narzędzie to dostarcza informacji na temat następujących zagadnień:

• PODSTAWY PRAWNE EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY

• DOSTĘPNE FINANSOWANIE

• UZNANIE NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI W CAŁEJ EUROPIE

• OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

 

Pakiet trenera dla młodych pracowników w Europie:

Wersja polska - pdf (2,08 MB)

Wersja angielska - pdf (1,66 MB)

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png