C.U.B.E

tl_files/cubelogo.png

C.U.B.E. - Budowanie wirtualnej społeczności nauczycieli poprzez wymianę nowych metod w nauczaniu

Tradycyjny model edukacji zaczyna ustępować miejsca nowym metodom. Nauczyciel, który był do tej pory tylko prowadzącym zajęcia, staje się także uczniem. Aby dobrze odnaleźć się w tej podwójnej roli nie wystarczają już standardowe kompetencje nauczycielskie, które kojarzą się z tradycyjną, uporządkowaną organizacją procesu nauczania oraz uczenia się. Ponadto, współczesne społeczeństwo na całym świecie przeżywa ciągłe zmiany; postęp, który przebiega na naszych oczach jest ściśle związany z co raz częstszym wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT we wszystkich dziedzinach rozwoju.

Z tego względu nasz projekt jest przede wszystkim ukierunkowany na rozwój kompetencji pedagogów w zakresie nowoczesnych technologii. Wynika to z konieczności wyposażenia nauczycieli w kompetencje, które pozwolą im wyprzedzić potrzeby społeczne jak również wykorzystywać wszelkiego typu narzędzia zapewniając w ten sposób jak najwyższą jakość nauczania w praktyce. Projekt partnerski C.U.B.E ma na celu stworzenie wirtualnej społeczności pedagogów nauczających osoby dorosłe, w ramach której następowałaby wymiana doświadczeń oraz metod nauczania. Ponadto pedagodzy uczyliby się sami korzystać, na przeprowadzanych przez siebie zajęciach, z nowoczesnych technologii oraz narzędzi, co uczyniłoby ich lekcje bardziej atrakcyjnymi.

Międzynarodowa grupa uczestników projektu będzie wspólnie pracować wymieniając się przykładami dobrych praktyk, będzie razem zdobywać nowe kompetencje i doświadczenia, pogłębiać swoją wiedzę z pola technologii ICT oraz wykorzystania innowacyjnych metod i technik nauczania. Oprócz tego, uczestnicy będą uczyć się od siebie nawzajem odnajdując jedność w kontekście bogactwa różnic kulturalnych w Europie. Będzie to także okazja do rozwoju osobistego oraz podniesienia swoich kompetencji językowych, gdyż językiem roboczym grupy jest język angielski. Zadania wynikające z projektu, przykłady dobrych praktyk oraz pozostałe rezultaty będą zamieszczone na portalu poświęconym projektowi oraz będą rozpowszechniane zgodnie z planem i strategią przewidzianymi we wniosku oraz ocenione zarówno przez Partnerów jak i innych użytkowników niewchodzących w skład grupy partnerskiej.

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png